Hidetoshi
Inoo
inoo.hdts.616@gmail.com
---
---
construction grammar, functional approach, language change