Rong
ZHOU
zhourong@scnu.edu.cn
---
---
metaphor comprehension; metaphorical categorization