PCLA conference 2017 - First call for papers

First call for papers for the 2017 annual PCLA conference "Cognitive Linguistics in the year 2017", September 21-23, 2017, at the University of Rzeszów, Poland .

Polish Cognitive Linguistics Association and Institute of English Studies, University of Rzeszów, Poland, are pleased to launch a Call for Papers for the 2017 annual PCLA conference Cognitive Linguistics in the year 2017.

When: September 21-23, 2017

Where: University of Rzeszów, Poland

Conference languages: English and Polish

PLENARY SPEAKERS:

Laura A. Janda (Tromsø University)

Joanna Rączaszek-Leonardi (University of Warsaw / PAN)

Elżbieta Tabakowska (Jagiellonian University)

Adam Głaz (UMCS, Lublin)

Martin Hilpert (Neuchâtel University)

SUBMISSION OF ABSTRACTS:

Your abstract should clearly state the scope and aims of your research, the methodology applied, the expected results, etc. Above all, it must be evident that your research lies within the cognitive linguistics enterprise, e.g. (the list is obviously open-ended and should only be treated as a set of general guidelines):

■ cognitive semantics

■ linguistic categorization

■ metaphor and metonymy

■ conceptual blending

■ force dynamics

■ embodiment (including extended and/or social embodiment)

■ cognitive sociolinguistics

■ cognitive cultural linguistics/ethnolinguistics

■ cognitive approaches to discourse

■ cognitive text linguistics

■ cognitive poetics

■ perspectivization

■ language and the brain

■ cognitive linguistics from the pedagogical perspective

■ cognitive approaches to translation

■ cognitive historical linguistics

CONFERENCE FEE: 150 EUR/500 PLN (PhD students: 100 EUR/400 PLN)

The conference fee includes conference materials, tea and coffee during the conference and dinner on Thursday, September 21.

The conference fee does not include meals and accommodation.

NOTE: If you'd like the invoice to be issued to your institution, please make the payment through the institution. For formal reasons, invoices can only be issued to the person/institution marked as the payer.

IMPORTANT DATES:

Submission of abstracts (200-300 words): by March 1, 2017

Confirmation of acceptance: by April 20, 2017

Payment deadline: May 20, 2017

ORGANISING COMMITTEE:

■dr hab. prof. UR Marcin Grygiel

■dr hab. prof. UR Robert Kiełtyka

■ dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman

■ dr Bożena Kochman-Haładyj

■ dr Marcin Kudła

For the Scientific Committee, more information and updates, go to

http://www.ptjk2017.ur.edu.pl/index_en.html


Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji referatów na doroczną konferencję PTJK Językoznawstwo Kognitywne w roku 2017.

Czas: 21-23 września 2017

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Język konferencji: angielski i polski

WYKŁADOWCY PLENARNI:

Laura A. Janda (Uniwersytet Tromsø)

Joanna Rączaszek-Leonardi (Uniwersytet Warszawski / PAN)

Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński)

Adam Głaz (UMCS, Lublin)

Martin Hilpert (Uniwersytet Neuchâtel)

ZGŁOSZENIE ABSTRAKTÓW:

Abstrakt powinien określać zakres i cele badań, ich metodologię i przewidywane wyniki. Badania powinny mieścić się w ramach szeroko pojętego językoznawstwa kognitywnego i nauk pokrewnych, a więc dotyczyć takich zagadnień jak na przykład:

■ integracja pojęciowa

■ język i mózg

■ językoznawstwo kognitywne a przekład

■ językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej

■ kategoryzacja w języku

■ kognitywna analiza tekstu

■ kognitywna lingwistyka kulturowa/etnolingwistyka

■ kognitywne podejścia do dyskursu

■ metafora i metonimia

■ metafora w dyskursie naukowym

■ model dynamiki sił

■ perspektywizacja

■ poetyka kognitywna

■ semantyka kognitywna

■ socjolingwistyka kognitywna

■ ucieleśnienie (również w koncepcji ucieleśnienia rozszerzonego i społecznego)

OPŁATA KONFERENCYJNA: 500 PLN/150 EUR (doktoranci: 400 PLN/100 EUR)

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę/herbatę podczas konferencji oraz uroczystą kolację w czwartek 21 września.

Opłata nie obejmuje pozostałych posiłków ani noclegów.

UWAGA: Osoby, które chciałyby rozliczyć wpłatę w swoich instytucjach, prosimy o dokonanie jej za pośrednictwem uczelni - ze względów formalnych faktura może zostać wystawiona tylko na płatnika.

WAŻNE DATY:

Zgłaszanie abstraktów (200-300 słów): do 1 marca 2017

Zawiadomienia o akceptacji: do 20 kwietnia 2017

Termin wniesienia opłaty: 20 maja 2017

KOMITET ORGANIZACYJNY:

■dr hab. prof. UR Marcin Grygiel

■dr hab. prof. UR Robert Kiełtyka

■ dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman

■ dr Bożena Kochman-Haładyj

■ dr Marcin Kudła

Komitet naukowy oraz dalsze informacje można znaleźć pod adresem

http://www.ptjk2017.ur.edu.pl/index.htmlonline survey

Comment on this blogpost

There are no comments.

You need to be logged in to post comments.

By signing up as member, you will be part of a stimulating and active scientific community, offering you numerous benefits. Signing up is easy and fast.

Register as a member